• wynajem samochodów osobowych Kraków,wynajem samochodów Kraków,hotel motoryzacja
 • samochód zastępczy,wynajem samochodów Kraków,hotel motoryzacja
 • wynajem samochodu Kraków,wypożyczalnia samochodów Kraków,hotel motoryzacja
 • samochód zastępczy,wynajem samochodu Katowice,wynajem samochodu
Chcesz wynająć samochód?
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
office@jolcar.com.pl

Rezerwacja

Sprawdź cenę

Miejsce odbioru pojazdu

Numer lotu

Miejsce zwrotu pojazdu

Grupa
Wczytuje dane
Data wynajmu m-d-y

Data zwrotu m-d-y


Kontynuuj 1

Podstawowe informacje


Rezerwacje

Rezerwacje przyjmowane są na posiadane grupy samochodów, a nie na poszczególne marki, jakkolwiek dołożymy wszelkich starań aby spełnić oczekiwania klienta.

Minimalny czas wynajmu 

Minimalny okres wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu ponad 59 minut powoduje obciążenie za następny dzień. Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji JOLCAR Rent a Car, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco. Zgłoszenie chęci przedłużenia wynajmu powinno wpłynąć do JOLCAR Rent a Car, w której pojazd został wynajęty min.12 godzin przed upływem terminu zwrotu.
W przeciwnym razie pojazd może zostać zgłoszony na Policję jako skradziony.

Minimalny wiek Najemcy - prawo jazdy 

Minimalny wiek Najemcy dla samochodów z grupy A,B wynosi 21 lat, dla pozostałych grup 25 lat. Najemca musi posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej 12 miesięcy. Kierowcy z poza Unii Europejskiej powinni posiadać Międzynarodowe Prawo Jazdy.

Wypożyczonym samochodem może kierować tylko osoba, która zawarła umowę.

Ubezpieczenie 

Wynajęty samochód posiada ważne ubezpieczenie OC, AC, NW.  Odpowiedzialność finansowa Najemcy w razie wypadku lub kradzieży pojazdu ogranicza się jedynie do udziału własnego w wysokości:

 • 200 EUR + 23% VAT Gr. „A”, „B”
 • 300 EUR + 23% VAT Gr. „B+”, „C”, „C+”, „D”, „D+” „F”, „V”
 • 400 EUR + 23% VAT – Gr. „E” i „W”
 • 500 EUR + 23% VAT Gr. "SUV", "SUV+"

 

Ograniczenie odpowiedzialności nie skutkuje
w każdym przypadku. Ubezpieczenie AC nie obejmuje: uszkodzeń szyb, opon, kół, tapicerki, anten i są usuwane na koszt Najemcy. Ubezpieczenie od wypadków i kradzieży OC, AC, traci ważność
i Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
i wypadki oraz kradzież wynikające z jawnych zaniedbań, celowego działania lub używania przez niego alkoholu lub narkotyków.

Ubezpieczenie pojazdu od kradzieży: nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone JOLCAR Rent a Car kluczyki lub dokumenty wynajmowanego samochodu i skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością pojazdu/szkody.
W razie wypadku lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie JOLCAR Rent a Car oraz Policji. W celu uniknięcia opłaty udziału własnego, w sytuacji kiedy wypadek nie nastąpił z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę zdarzenia. JOLCAR Rent a Car zaleca parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych, nie pozostawiając dokumentów i kluczyków samochodu w pojeździe.

Paliwo 

Samochód jest podstawiany zawsze z pełnym zbiornikiem paliwa. Jeżeli samochód zostanie zwrócony z niepełnym zbiornikiem Najemca zostanie obciążony kosztami za brakujące paliwo powiększonymi o koszt obsługi serwisowej.

Wyjazd za granicę Polski 

Przy wyjazdach poza granicę Polski obowiązują specjalne warunki lub ograniczenia, które mogą podlegać okresowym zmianom. Samochód JOLCAR Rent a Car nie może wjechać na terytorium następujących państw: Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Białorusi,Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Albanii i dawnej Jugosławii. Najemca musi uzyskać zgodę z JOLCAR Rent a Car na wyjazd samochodem poza granicę Polski. Prosimy o sprawdzenie aktualnych warunków przed wynajmem samochodu.

Ubezpieczenie opcjonalne 

Nie są oferowane przy rezerwacji. Możliwe do zakupienia (w miarę możliwości) w biurze wynajmu JOLCAR w chwili wynajmu.

 • SUPER SCDW w przypadku uszkodzenia pojazdu wynajmujący jest obciążany tzw. Udziałem własnym. Ubezpieczenie SCDW znosi całkowicie lub częściowo wysokość udziału własnego
 • SUPER STP w przypadku kradzieży pojazdu ubezpieczenie STP redukuje lub znosi całkowicie udział własny

 

Podstawienie

Na życzenie wypożyczającego istnieje możliwość podstawienia i zwrotu samochodu w dowolne miejsce za dodatkową opłatą (na terenie Katowic bezpłatnie). Przy wynajmach rozpoczynających się na lotniskach pobierana jest dodatkowa opłata.

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy
 • karta kredytowa

 

Płatność

 • karta kredytowa (każda międzynarodowa karta kredytowa)
 • przelew bankowy(potwierdzony przez JOLCAR Rent a Car przed wynajęciem samochodu)
 • gotówka (kartę kredytową należy przedłożyć
  w trakcie zawierania umowy najmu)
 • płatność w PLN w/g kursu NBP. Niewielkie różnice mogą mieć miejsce w związku
  z wahaniami kursów. Wszystkie koszty związane
  z wynajmem samochodu podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%

 

Szczegółowe warunki najmu pojazdu znajdują się na odwrocie umowy najmu.

Oferta zamieszczona na stronie internetowej jolcar.com.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.